Perhe- ja perintöoikeus

Lakimiehemme hoitavat pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä sekä avustavat perinnönjaossa ja osituksissa.  Hoidamme perunkirjoitukset, teemme testamentit ja edunvalvontavaltuutukset ym. arkipäivän asiakirjat.

Siirry täysversioon