ESIMERKKEJÄ

Hoitamistamme toimeksiannoista

Olemme vuosittain mukana yli sadassa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvässä toimeksiannossa (urakkariitoja, asuntokauppariitoja, kiinteistöyhtiöiden järjestelyjä, tonttien ostoon ja vuokraukseen liittyviä toimeksiantoja, asunto- ja kiinteistöyhtiöasioita).

--

Avustimme ostajaa teollisuusyhtiöiden osakekantojen ostamisessa sekä siihen liittyvässä dd-prosessissa. Avustimme myyjiä IT-alan yhtiön osakekannan myynnissä. Avustimme kiinteistösijoitusyhtiötä kiinteistöyhtiöiden ostossa, dd:ssä sekä yhtiöiden fuusiossa.

--

Hoidossamme on koko ajan kymmeniä oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesoikeudessa mm. työoikeuteen, sopimusoikeuteen, vahingonkorvaukseen, rakentamiseen, asunto-osakeyhtiöihin sekä yrityskauppoihin liittyen. Useita näistä riidoista sekä yritysten että yksityishenkilöiden osalta ratkaistaan nykyisin myös tuomioistuinsovittelussa.

--

Avustimme useita yhtiöitä yt-menettelyssä. Avustimme useita yhtiöitä työsopimuspohjien ja -mallien laadinnassa. Avustimme yrityksiä ja yksityishenkilöitä työsuhderiidoissa.

--

Avustimme kuntapäättäjiä laajassa ja kauan kestäneessä virkarikosoikeudenkäynnissä. Avustimme kuntia ja kaupunkeja myös seuraavissa toimeksiannoissa: julkiset hankinnat ja niihin liittyvät sopimukset, kunnallisiin konserniyhtiöihin liittyvät lakiasiat, työ- ja virkasuhteisiin sekä kunnallisiin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät asiat, virkavaalit, valitukset ja oikaisuvaatimukset erilaisten kunnallisten viranomaisten päätöksistä hallinto-oikeuksissa sekä virkavastuuseen, sopimuksiin ym. liittyvät oikeudenkäynnit.

--

Puolustimme vastaajia ympäristörikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä. Puolustimme yrittäjiä epäiltyjä talousrikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä.

--

/ Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asianajotoimisto Botnia Oy
Tietosuojakäytäntömme